Best Resort Hotel 2016, Thailand with Global Brands Magazine Awards 2016.

Rates & Package

โปรโมชั่นผู้สูงอายุ

วันที่จอง : วันนี้ - 31 ต.ค. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 20 พ.ค. - 31 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,841 บาท/คืน

โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ"

Book Now

โปรโมชั่นคนไทย

ช่วง Green Season 2562

วันที่จอง : วันนี้ - 31 ต.ค. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 พ.ค. 62 - 30 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,578 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นวันธรรมดา
ช่วง Green Season 2562
"วันอาทิตย์ - วันศุกร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 30 พ.ย. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 พ.ค. 62 - 30 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 16,840 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรวันหยุดสุดสัปดาห์ 2562
ช่วง Green Season 2562
"วันเสาร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 30 พ.ย. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 พ.ค. 62 - 30 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 17,893บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นคนไทย

ช่วง High Season 2562

วันที่จอง : วันนี้ - 24 ธ.ค. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 17,680 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นวันธรรมดา

ช่วง High Season 2562
"วันอาทิตย์ - วันศุกร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 24 ธ.ค. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 21,760 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นวันหยุดสุดสัปดาห์

ช่วง High Season 2562
"วันเสาร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 24 ธ.ค. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 23,120 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นคนไทย
ช่วง Peak Season 2562

วันที่จอง : วันนี้ - 5 ม.ค. 63

ระยะเวลาการเข้าพัก : 25 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น : 29,368 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นคนไทย

ช่วง High Season 2563

วันที่จอง : วันนี้ - 30 เม.ย. 63

ระยะเวลาการเข้าพัก : 6 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น : 17,680 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นวันธรรมดา
ช่วง High Season 2563
"วันอาทิตย์ - วันศุกร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 30 เม.ย. 63

ระยะเวลาการเข้าพัก : 6 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น : 21,760 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นวันหยุดสุดสัปดาห์
ช่วง High Season 2562
"วันเสาร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 30 เม.ย. 63

ระยะเวลาการเข้าพัก : 6 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น : 23,120 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นจองล่วงหน้า
ช่วง Peak Season 2562-63

วันที่จอง : วันนี้ - 5 ม.ค. 63

ระยะเวลาการเข้าพัก : 25 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น : 29,368 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นจองล่วงหน้า พักอย่างน้อย 5 คืน
ช่วง Peak Season 2562-63

วันที่จอง : วันนี้ - 5 ม.ค. 63

ระยะเวลาการเข้าพัก : 25 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น : 26,949 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นจองล่วงหน้า พักอย่างน้อย 10 คืน
ช่วง Peak Season 2562-63

วันที่จอง : วันนี้ - 5 ม.ค. 63

ระยะเวลาการเข้าพัก : 25 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น : 25,913 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

Package

Two of Us Package 3 วัน 2 คืน
(สำหรับ 2 ท่านเท่านั้น)

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 24,683 บาท/แพ็คเกจ

- อภินันทนาการตกแต่งเตียงสำหรับคู่รัก
- อภินันทนาการอาหารเย็นในห้องพัก
- ราคารวมอาหารเช้า เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ
- ฟรีนวดหลังหรือเท้า 30 นาที ต่อคน
- ส่วนลดสปา 20% ที่ Dhivarin Spa

Book Now

Refreshing Package 3 วัน 2 คืน

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 มิ.ย. 62 - 31 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 21,840 บาท/แพ็คเกจ

- ราคารวมอาหารเช้า เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ
- อภินันทนาการไวน์1ขวด ต่อการเข้าพัก
- ฟรีนวดหลังหรือเท้า 30 นาที ต่อคน
- ส่วนลดสปา 20% ที่ Dhivarin Spa

Book Now