Arrival Date
Departure Date
ADULTS
CHILDREN

โปรโมชั่น

Samed Chill & Easy (Weekday/Weekend)

ระยะเวลาจอง: วันนี้ – 30 เม.ย. 66
ระยะเวลาเข้าพัก: วันนี้ – 30 เม.ย. 66

เริ่มต้น: 4,500.- บาทสุทธิ/คืน

ราคารวมอาหารเช้า

จองเลย

Staycation Min. 7 nights

ระยะเวลาการจอง : วันนี้ – 30 เม.ย. 66
ระยะเวลาเข้าพัก : วันนี้ – 30 เม.ย. 66

ยกเว้นช่วง: 1 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66 และ 12-15 เม.ย. 66

เริ่มต้น: 4,100.- บาทสุทธิ / คืน

ราคารวมอาหารเช้า

จองเลย
x

Make a Reservation