Rates

SUMMER PROMOTION

โปรโมชั่นคนไทย

ช่วง High Season 2562

วันที่จอง : วันนี้ - 30 เม.ย. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 6 ม.ค. 62 - 30 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 3,150 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ+ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

SUMMER PROMOTION

โปรโมชั่นวันธรรมดา ช่วง High Season 2562

"วันอาทิตย์ - วันศุกร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 30 เม.ย. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 6 ม.ค. 62 - 30 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 3,350 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

SUMMER PROMOTION

โปรโมชั่นวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วง High Season 2562

"วันเสาร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 30 เม.ย. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 6 ม.ค. 62 - 30 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 3,905 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

SUMMER PROMOTION

โปรโมชั่นคนไทย

ช่วง Green Season 2562

วันที่จอง : วันนี้ - 31 ต.ค. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 พ.ค. 62 - 30 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 2,875 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ+ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

SUMMER PROMOTION

โปรโมชั่นวันธรรมดา ช่วง Green Season 2562

"วันอาทิตย์ - วันศุกร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 30 พ.ย. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 พ.ค. 62 - 30 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 3,450 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

SUMMER PROMOTION

โปรโมชั่นวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วง Green Season 2562

"วันเสาร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 30 พ.ย. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 พ.ค. 62 - 30 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 3,738 บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

Package

SUMMER PROMOTION

Refreshing Package 3 วัน 2 คืน

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 มิ.ย. 62 - 31 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 6,175 บาท/แพ็คเกจ

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

ฟรีนวดไทย 60 นาที ต่อคน

ส่วนลดอาหาร 10%

Book Now

SUMMER PROMOTION

แพ็คเกจผ่อนคลาย 3 วัน 2 คืน
(Relaxing Package)

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 7,120 บาท/แพ็คเกจ

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

ฟรีนวดไทย 60 นาที ต่อคน

ส่วนลดอาหาร 10%

Book Now