Arrival Date
Departure Date
ADULTS
CHILDREN

โปรโมชั่น

Samed Chill & Easy (Weekday/Weekend)

ระยะเวลาจอง : วันนี้ – 30 เม.ย. 66
ระยะเวลาเข้าพัก : วันนี้ – 30 เม.ย. 66

เริ่มต้น : 2,650.- บาทสุทธิ / คืน

ราคารวมอาหารเช้า

จองเลย

Samedcation "Min.3 Nights"

ระยะเวลาการจอง : วันนี้ – 30 เม.ย. 66
ระยะเวลาเข้าพัก : วันนี้ – 30 เม.ย. 66

ยกเว้นช่วง: 1 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66 และ 12-15 เม.ย. 66

เริ่มต้น: 2,380.- บาทสุทธิ / คืน

ราคารวมอาหารเช้า

จองเลย
x

Make a Reservation