Arrival Date
Departure Date
ADULTS
CHILDREN

โปรโมชั่น

Samed Chill & Easy (Weekday/Weekend)

ระยะเวลาจอง : วันนี้ – 30 เม.ย. 66
ระยะเวลาเข้าพัก : วันนี้ – 30 เม.ย. 66

เริ่มต้น : 3,750.- บาทสุทธิ / คืน

ราคารวมอาหารเช้า

จองเลย
x

Make a Reservation