Rates & Package

โปรโมชั่นผู้สูงอายุ

วันที่จอง : วันนี้ - 31 ต.ค. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 20 พ.ค. - 31 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 3,868 .- บาท/คืน

โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ+ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นคนไทย
ช่วง Green Season 2562

วันที่จอง : วันนี้ - 31 ต.ค. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 พ.ค. 62 - 30 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 4,550.- บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ+ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นวันธรรมดา
ช่วง Green Season 2562
"วันอาทิตย์ - วันศุกร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 30 พ.ย. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 พ.ค. 62 - 30 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 5,460.- บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ+ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นวันหยุดสุดสัปดาห์
ช่วง Green Season 2562
"วันเสาร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 30 พ.ย. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 พ.ค. 62 - 30 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 6,370.- บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ+ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นคนไทย
ช่วง High Season 2562

วันที่จอง : วันนี้ - 24 ธ.ค. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 5,472.- บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

โปรโมชั่นวันธรรมดา
ช่วง High Season 2562
"วันอาทิตย์ - วันศุกร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 24 ธ.ค. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 8,550.- บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

Aoprao Great Deal Package(2 nights)

โปรโมชั่นวันหยุดสุดสัปดาห์
ช่วง High Season 2562
"วันเสาร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 24 ธ.ค. 62

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,120.- บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

Aoprao Great Deal Package(2 nights)

โปรโมชั่นคนไทย
ช่วง Peak Season 2562

วันที่จอง : วันนี้ - 5 ม.ค. 63

ระยะเวลาการเข้าพัก : 25 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น : 10,800.- บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

Aoprao Great Deal Package(2 nights)

โปรโมชั่นคนไทย
ช่วง High Season 2563

วันที่จอง : วันนี้ - 30 เม.ย. 63

ระยะเวลาการเข้าพัก : 6 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น : 5,472.- บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

Aoprao Great Deal Package(2 nights)

โปรโมชั่นวันธรรมดา
ช่วง High Season 2563
"วันอาทิตย์ - วันศุกร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 30 เม.ย. 63

ระยะเวลาการเข้าพัก : 6 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น : 8,550.- บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

Aoprao Great Deal Package(2 nights)

โปรโมชั่นวันหยุดสุดสัปดาห์
ช่วง High Season 2562
"วันเสาร์"

วันที่จอง : วันนี้ - 30 เม.ย. 63

ระยะเวลาการเข้าพัก : 6 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น : 9,120.- บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

Aoprao Great Deal Package(2 nights)

โปรโมชั่นจองล่วงหน้า
ช่วง Peak Season 2562-63

วันที่จอง : วันนี้ - 5 ม.ค. 63

ระยะเวลาการเข้าพัก : 25 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น : 9,360.- บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

Aoprao Great Deal Package(2 nights)

โปรโมชั่นจองล่วงหน้า
พักอย่างน้อย 5 คืน
ช่วง Peak Season 2562-63

วันที่จอง : วันนี้ - 5 ม.ค. 63

ระยะเวลาการเข้าพัก : 25 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น : 8,640.- บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

Aoprao Great Deal Package(2 nights)

โปรโมชั่นจองล่วงหน้า
พักอย่างน้อย 10 คืน
ช่วง Peak Season 2562-63

วันที่จอง : วันนี้ - 5 ม.ค. 63

ระยะเวลาการเข้าพัก : 25 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น : 7,920.- บาท/คืน

ราคารวมอาหารเช้า, เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ

Book Now

Package

Aoprao Great Deal Package(2 nights)

Two of Us Package 3 วัน 2 คืน
(สำหรับ 2 ท่านเท่านั้น)

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,055 บาท/แพ็คเกจ

- อภินันทนาการตกแต่งเตียงสำหรับคู่รัก
- อภินันทนาการอาหารเย็นในห้องพัก
- ราคารวมอาหารเช้า เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ
- ฟรีนวดหลัง/ไหล่ 45 นาที ต่อคน
- ส่วนลดสปา 20% ที่ Dhivarin Spa

Book Now

Aoprao Great Deal Package(2 nights)

Refreshing Package 3 วัน 2 คืน

ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 มิ.ย. 62 - 31 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 8,470 บาท/แพ็คเกจ

ราคารวมอาหารเช้า เรือรับ-ส่ง ตามรอบเรือ
- ฟรีนวดหลังและไหล่ 45 นาที ต่อคน
- ส่วนลดอาหาร 10%
- ส่วนลดสปา 20% ที่ Dhivarin Spa

Book Now